ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นายอรรถพงษ์  สมมุ่ง 
ชื่อเล่น : อาร์ม
อายุ : 20 ปี
เกิดวันที่ : วันเสาร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขทที่ 321 หมู่ 10 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์ติดต่อโทรศัพท์ : 063-5034932
E-Mail : Sommung.888@gmail.com
งานอดิเรก : ทำสวนครัว และดูหนัง 
คำคมประจำใจ : ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ตนทำได้
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยํู่ที่  : สถาบันการการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ปี่ที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 : นายอรรถพงษ์  สมมุ่ง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น